บุคลากร


 • อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์

  Dr. Kanokwara Phuangprayong

  อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

  E-mail : pkanokwara@yahoo.co.th
 • อ. ศิริพงษ์ รุ่งเรือง

  Mr. Siripong Rungruang

  ที่ปรึกษาโครงการ

  E-mail :
 • นางสาว พรทิพย์ ใจมั่น (หญิง)

  Ms. Porntip Jaimun

  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

  E-mail : porntipjaimun@gmail.com
 • นาย ประกิต หลักบุญ (อ๊อฟ)

  Mr. Prakit Lukboon

  เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

  E-mail :
 • นางสาว ธัญญาเรศ ทองยศ (เกด)

  Ms. Thanyares Thongyos

  เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชนส่วนภูมิภาค

  E-mail : thanyares2804@gmail.com
 • นาย นคร บุญน้อย (ป๊อป)

  Mr. Nakorn Boonnoi

  นักวิชาการ

  E-mail : nakorn.boonnoi@gmail.com
 • นางสาว ฟาดีละห์ เจ๊ะมะ (ฟ้า)

  Ms. Fahdeelah Jehma

  เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

  E-mail : fadeelahjehmat@gmail.com
 • นางสาว วิจิตรา สานุสันต์ (กะตั๊ก)

  Ms. Wijittra Sanusan

  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ

  E-mail : wijittras1996@gmail.com