โดยเจ้าหน้าที่โครงการ


สาหร่ายกำจัด Co2 ความหวังใหม่ในการลดภาวะโลกร้อน


 โดย เทพประทาน สีดาบุตร

"สาหร่าย" อาจจะเป็นปัญหาสำหรับแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ แต่ไม่ใช่ในสวีเดน ซึ่งโรงงานซีเมนต์ที่นั่นกำลังเร่งปลูกสาหร่ายเพื่อใช้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ หนึ่งในสาเหตุหลักของสภาวะเรือนกระจก

ในแต่ละปี โรงงานซีเมนต์ในสวีเดนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถึง 2 ล้านล้านตัน หรือคิดเป็น 5-6 % ของสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี เนื่องจากในกระบวนการการผลิตซีเมนต์นั้นใช้หินปูนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหินปูนเหล่านั้นเมื่อได้รับความร้อนเข้าไป จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกมาจำนวนมหาศาล ยังไม่นับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่เกิดขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อน เปลี่ยนหินปูนกลายเป็นซีเมนต์อีก ซึ่งซีเมนต์ 1 ตัน สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถึงครึ่งตัน

 

แล้วเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงก็มาถึง

พื้นที่ว่างขนาดหนึ่งสนามฟุตบอลกลางโรงงานซีเมนต์ถูกเปลี่ยนให้เป็นที่เพาะเลี้ยง "สาหร่าย"

สาหร่ายธรรมดา ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากพืชทั่วๆ ไป ด้วยไหวพริบของโรงงานซีเมนต์จึงได้หยิบจับความสามารถในการ "สังเคราะห์แสง" ซึ่งก็คือการที่พืชเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์และน้ำ ให้ไปเป็นสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยที่สาหร่ายเหล่านี้จะมีความพิเศษกว่ามากในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ คือสามารถดักจับก๊าซได้ถึง 40% ในกระบวนการครั้งแรก และเมื่อนำก๊าซเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการซ้ำๆ สาหร่ายจะสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้หมด แถมยังโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยโปรตีนและไขมัน แน่นอนว่าโรงงานซีเมนต์จะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดมือ พวกเขาจะดูดสาหร่ายที่ตายแล้วออกมาและขายให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารปลาอาหารไก่ (แล้วเงินที่ได้ก็นำไปพัฒนาเทคโนโยยีสาหร่ายดูดคาร์บอนต่อไปอีก แหม ดีจริงๆ)

เห็นไหมล่ะคะ ว่าการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนไปซะทั้งหมด เพียงนำความรู้พื้นฐานที่ดี บวกกับ ความคิดสร้างสรรค์และความช่างสังเกตุ ก็สามารถนำมาซึ่งนวัตกรรมที่ช่วยโลก รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล หวังว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาพัฒนาและเผยแพร่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์แล้ว ยังได้อาหารสัตว์อีกด้วยนะเออ

 

ที่มา: https://qz.com/1010273/the-algoland-carbon-capture-project-in-sweden-uses-algae-to-help-the-country-reach-zero-emissions/