โดยเจ้าหน้าที่โครงการ


5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561


โดย น.ส.เทพประทาน สีดาบุตร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ

5 มิถุนายน 2561
...วันสิ่งแวดล้อมโลก...

       องค์การสหประชาชาติประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ในทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี และเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือและรู้เท่าทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เมื่อปีพ.ศ.2515  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และได้ตั้งให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญร่วมกัน

       โดยในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กำหนดประเด็นหลักให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ Beating Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it (ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้ซะ) ซึ่งกล่าวถึงการลดขยะพลาสติก ปัญหาหลักที่กำลังคุกคามธรรมชาติในทุกวันนี้อย่างหนัก

       พลาสติก เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะความสะดวกสบายในการหยิบจับและราคาที่ถูกแสนถูก แต่น้อยคนนักจะคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากหลายกว่า 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง นอกจากนี้ มีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก

ลดการใช้พลาสติก แคมเปญที่มีขึ้นทั่วโลก แต่ทำไมขยะยังเพิ่มขึ้น

       ในขณะที่หน่วยงานรัฐและองค์การต่างๆ ร่วมกันรณรงค์การลดใช้พลาสติกกันอย่างครึกโครม แต่ตัวเลขของขยะพลาสติกในประเทศไทยกลับไม่ได้ลดลงเลย นั่นเพราะคนไทยยังติดความสะดวกสบาย การใช้ถุงพลาสติกเพื่อใส่ของในซุปเปอร์มาเก็ตกลับบ้าน ซื้อชากาแฟใส่แก้วพลาสติกประทับตราร้านค้า ดูดน้ำจากหลอดพลาสติกสีสันสวยงามและราคาถูก พฤติกรรมเหล่านี้ยังติดเป็นความเคยชิน การใช้กล่องข้าวเพื่อซื้ออาหารกลับไปทานที่ออฟฟิส หรือใช้ถุงผ้าซื้อผักในตลาดสด กลายเป็นสิ่งประหลาดที่เรียกสายตาคนรอบข้างให้หันมอง

ปลูกฝัง...ไม่ใช่แค่สั่งสอน

       แน่นอนว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเลยทันทีอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คนรุ่นใหม่อย่างเราที่รู้ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน Move World Together คิดว่าน้องๆ คงไม่อยากอยู่เฉยแน่ๆ เราจึงอยากชวนน้องๆ ต่อสู้กับปัญหาพลาสติก (Beating Plastic Pollution) ด้วยการ "อะไรใช้ซ้ำไม่ได้ ก็เลิกใช้ไปเลย!" ง่ายๆ แต่พี่รับประกันเลยว่าได้ผล 100% 

เริ่มที่ตัวเรา...ให้พฤติกรรมใหม่เหล่านี้ กลายเป็นความเคยชินของสังคม

กระเป๋าผ้า ● กล่องข้าว ● ช้อนส้อม ● แก้วน้ำ ● หลอดแสตนเลส

 

ความพยายามทั่วประเทศในการลดการใช้พลาสติก

       แน่นอนว่าภาครัฐและเอกชนหลายแห่งล้วนตระหนักถึงปัญหาพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกันออกแคมเปญหลากหลาย เพื่อชวนคนไทยลดใช้พลาสติกมากมาย เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า

 

  • กรมการแพทย์กำหนด 1 ตุลาคม 2561 ยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด 

       น้องๆ อาจไม่รู้ว่าหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศใช้ถุงพลาสติกใส่ยาปีละกว่า 9 ล้านใบ และแน่นอนว่ากรมการแพทย์ไม่นิ่งเฉยกับปัญหานี้ กำหนดให้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยา เพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

  • ม.ธรรมศาสตร์ งดร้านสะดวกซื้อแจกถุงพลาสติก ช้อน-ส้อม-หลอดต้องขอ

       หากน้องๆ เข้ามาซื้อของตามร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะพบว่าพนักงานจะไม่หยิบของใส่ถุงพลาสติกเลยทันที แต่จะถามว่า "ใส่ถุงพลาสติกไหมครับ / คะ” หนึ่งในวิธีการลด  “พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง" โดยการให้ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะรับหรือไม่รับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม หรือหลอด ซึ่งจะเป็นการปฎิเสธการสร้างขยะไปในตัว โดยโครงการนี้มหาวิทยาลัยธรรฒศาสตร์ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 และจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ลดถุงพลาสติกไปแล้วกว่าร้อยละ 30 หรือราวๆ 1,800,000 ใบ

       ซึ่งในตอนนี้มหาวิทยาลัยยังขยายผลไปสู่โรงอาหารและตลาดนัดภายใน โดยให้มีการลดราคาสำหรับผู้ที่นำแก้วมาใส่เครื่องดื่มเอง หรือผู้ที่ไม่รับภาชนะหรือถุงที่เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย

 

 

 

 

อ้างอิง

World Environment Day Global

วันสิ่งแวดล้อมโลก ช่วยลดใช้พลาสติก, ไทยรัฐ (2561)

“ 5 มิถุนายน”  วันสิ่งแวดล้อมโลก กรมการแพทย์ชวนคนไทย “รักษ์โลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”, ข่าวสด (2561)

"ธรรมศาสตร์" บอกลาขยะพลาสติก, ไทยพีบีเอส ออนไลน์ (2561)

5 ขั้นตอนลดโลกร้อน!! ฉบับธรรมศาสตร์ 2018, เมเนเจอร์

จากกองขยะพลาสติกสู่แพขยะในทะเล วิกฤติระดับโลกที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้, ไทยพับลิก้า