• ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่อยู่

สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99  หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Mobile : 084 774 0275
Tel: 02 564 4413
Fax : 02 564 4413
หรือ
 
กองจัดการโครงการเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
Mobile : 02 436 4632
 

 

E-mail

Facebook