• ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ที่อยู่

สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99  หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Mobile : 084 774 0275 Tel: 02 564 4413 Fax : 02 564 4413
ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130
ศูนย์บริการข้อมูล : 1416
E-mail : EGATCALLCENTER@egat.co.th
 

 

E-mail

Facebook