พบทั้งหมด 90
NO
ภาค
จังหวัด
โครงงานกลุ่มเยาวชน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด
รายละเอียด Map
73
ภาคใต้
กระบี่
ราชพฤกษ์กำจัดหญ้า (2556)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่
74
ภาคใต้
กระบี่
กับดักหนูพุก (2556)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่
75
ภาคใต้
นราธิวาส
เตาสองชั้น (2556)
โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
76
ภาคใต้
ยะลา
แปรงลบกระดานเก็บฝุ่นชอล์ก (2556)
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา
77
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
การไล่แมลงเม่าด้วยสารสกัดจากดอกปาล์ม (2556)
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
78
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
ยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้าญี่ปุ่นด้วยสาร ABA (2556)
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
79
ภาคใต้
กระบี่
ต้นกล้าปะการัง (2556)
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่
80
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
หุ่นกังหันลมไล่กา (2556)
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
81
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
สลิงส่งเอกสารระหว่างอาคารเรียน (2556)
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
82
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
รองเท้านวดจากกะลาปาล์ม (2556)
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
83
ภาคใต้
ประจวบคีรีขันธ์
เครื่องเก็บเกี่ยวและตัดใบสับปะรด (2556)
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
84
ภาคใต้
ประจวบคีรีขันธ์
อุปกรณ์กันน้ำจากนาโนเทคโนโลยี (2556)
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์