พบทั้งหมด 90
NO
ภาค
จังหวัด
โครงงานกลุ่มเยาวชน
ชื่อกลุ่ม / โรงเรียน / จังหวัด
รายละเอียด Map
85
ภาคใต้
กระบี่
พรมเช็ดเท้าไฮเทค (2556)
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่
86
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
เสื้อเอนกประสงค์ (2556)
คนยุวทัศน์ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
87
ภาคใต้
ยะลา
โลชั่นกันมดจากเปลือกไข่ (2556)
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา
88
ภาคใต้
สตูล
ปลูกข้าวตามวิถีดั้งเดิม (2555)
กลุ่มบินหลาไฟ จังหวัดสตูล
89
ภาคใต้
สตูล
Energy Budget (2555)
กลุ่มเยาชน อบต.สาคร อ.ท่าแพ จังหวัดสตูล
90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครพนม
ปุ๋ยหมักชีวภาพ (พ.ศ.2556)
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล กลุ่มที่ 1 ปี 2 / อ.เรณูนคร/ จ.นครพนม โทรศัพท์ 042579295 โทรสาร 04257952