วีดีโอ


 • เยาวชน Move World Together

  เยาวชน Move World Together

  Updated 12 ธ.ค. 2556
 • บทสัมภาษณ์ กนกกานต์ ธัชสุวรรณ (พี่ซิน)

  นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ การอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลก ที่ยั่งยืน ตามโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

  Updated 17 ก.พ. 2557
 • Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ปี2

  Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ปี2

  Updated 12 ธ.ค. 2556
 • บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยชุมชน ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

  Updated 17 ก.พ. 2557