วันแรกของงาน Taipei International Invention show & Technomart 2014


18 กันยายน วันแรกของงาน Taipei International Invention show & Technomart 2014 เยาวชนทั้งสองกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมบูธนิทรรศการ ทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ และซักซ้อมการนำเสนอมานาน วันนี้พวกเขาก็จะได้แสดงความสามารถต่อสายตาคณะกรรมการและผู้เข้าชมงาน

เช้าตรู่ของวันที่ 16 กันยายน 2557 เยาวชนกลุ่มเตาประหยัดพลังงาน และกลุ่มกระติบไฟฟ้า ตัวแทนขบวนการเคลื่อนโลกฯ ได้เริ่มติดปีกบินสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ Taipei International Invention show & Technomart 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายนนี้ งานนี้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมเดินทางไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างอบอุ่น

ก่อนหน้านี้ 1 วัน (15 กันยายน 2557) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่เหล่าเยาวชน เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม กฟผ. 1 เยาวชนทั้งสองกลุ่มได้โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและรับโอวาทจากนายประภาส วิชากููล รองผู้ว่าการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องขอขอบพระคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ร่วมส่งเสริมเยาวชนให้มี โอกาสแสดงความสามารถและขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในครั้งนี้