วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ ISMED ลุย CSR ต่อยอดผลงานเยาวชน MWT สู่เชิงพาณิชย์


 19 ส.ค. 63 - ISMED ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมแผนงานความร่วมมือ เพื่อเตรียมต่อยอด “แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง” สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานเยาวชนในโครงการ Move World Together เตรียมค้นหาผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคธุรกิจที่สนใจร่วมเสนอแผนงานการขับเคลื่อนธุรกิจกับเยาวชน

.
โอกาสนี้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ แสดงความชื่นชมการทำงาน #CSR ของ ISMED โดยมองว่างานนี้เป็นการตอบโจทย์องค์กรและตอบโจทย์ของสังคม ซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้ประกอบการ และหากพัฒนาเป็นองค์ความรู้ได้ ก็จะเป็นชุดความรู้ที่สามารถนำไปสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
.
การประชุมข้างต้น ผู้แทนจาก กฟผ. ซึ่งเป็นภาคีหลักในโครงการ Move World Together ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าและสังเกตการณ์เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงธุรกิจของเยาวชนต่อไป

#ISMED #PSDS #กฟผ.
#MWT #MoveWorldTogether
#damara #ใบฝรั่ง