บรรยากาศกิจกรรม Born 2 Biz การ pitching ค้นหาผู้ประกอบการ SMEs ลุยต่อยอดผลงานเยาวชน MWT สู่เชิงพาณิช


- 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้จัดกิจกรรม Pitching ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เพื่อเชิญพี่ๆผู้ประกอบการ SMEs ร่วมรับสิทธิ์เพียง 1 เดียวในประเทศไทย ที่จะได้นำผลงานนวัตกรรมเยาวชนรางวัลระดับนานาชาติ "แผ่นระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง" ไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 4 ผู้ประกอบการ คือ

1.บริษัท แล็บ แอนด์ บิวตี้ จำกัด
2.บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ จำกัด
3. บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด
4. บริษัท พลานุภาพสมุนไพร จำกัด
.
ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ร่วมสนใจในการต่อยอดผลงานของเยาวชน ณ ที่นี้ค่ะ

https://www.italiareplicheorologi.com