ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ค่าย 2 ปี 3)


ยินดีกับ 24 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกด้วยค่ะ
ทางโครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโรงเรียนเพื่อแจ้งกำหนดการอีกครั้ง