MWT ร่วมแสดงนิทรรศการงานธรรมศาสตร์วิชาการ 57


MWT ร่วมแสดงนิทรรศการงานธรรมศาสตร์วิชาการ 57

ทีมงาน Move World Together ร่วมแสดงนิทรรศการในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2557
สำหรับเยาวชนที่อยากเข้ามาเยี่ยมชม บูธของ MWT จัดอยู่ในโซน "ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ประจำปี 2014"
บริเวณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ (ยิมเนเซียม 1) ศูนย์รังสิต

โดยโครงการได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่คว้ารางวัลจากเวทีประกวดที่ไต้หวันมาจัดแสดงด้วย ได้แก่ กระติบไฟฟ้า จากฝีมือเยาวชน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น และเตาประหยัดพลังงานจาก โรงเรียนร่มเกล้า จ.กาญจนบุรี

งานนี้ยังมีกิจกรรมที่แต่ละคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเปิดบ้านให้เยาวชนได้เข้าไปชมและสอบถามรายละเอียดอีกมากมาย