กุนซือ MWT คัดเข้ม 5 โครงงานสร้างสรรค์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ วช. ต้นปี 58


กุนซือ MWT คัดเข้ม 5 โครงงานสร้างสรรค์เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ วช. ต้นปี 58

 

          คณะผู้เชี่ยวชาญ MWT หารือเพื่อคัดเลือกโครงงานเยาวชนเพื่อประกวด “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ได้ 5 ทีมสุดเจ๋ง เปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

          คณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน (MWT) นำโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการฯ อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (คณะวิศวกรรมศาสต์ ม.ธรรมศาสตร์) รศ. วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์) คุณศิริพงษ์ รุ่งเรือง คุณกรสกล กิตติอำพน ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อคัดเลือกโครงงานของกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีศักยภาพและคุณภาพเหมาะสมแก่การเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องใน“วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 (Inventor's day 2015) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          ผศ.ดร. จิตติ กล่าวว่า จากการพูดคุยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาโครงงานที่แก้ปัญหาพลังงาน-สิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น จากโครงงานที่ผ่านกิจกรรมทุกเวทีของโครงการ Move World Together จำนวน 14 โครงงาน การหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า โครงงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดมีทั้งสิ้น 5 โครงงาน ได้แก่ 1. โครงงานระบบใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งระดับครัวเรือน โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม 2. โครงงานหวดประหยัดพลังงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 3. โครงงานนวัตกรรมการปลูกปะการังแบบเร่งรัด โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่ 4. โครงงานสบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา และ 5. โครงงานเครื่องดูดแมลงวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี

          “หลังจากนี้ เยาวชนต้องเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในการนำเสนอผลงานและพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดเดือนธันวาคมปี 2557 ถึงเดือนมกราคม ปี 2558 เยาวชนจะต้องทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และหากเยาวชนได้รับรางวัลจากเวทีนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่นี้ โครงการฯ จะสนับสนุนให้เข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติต่อไป” ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวทิ้งท้าย