เด็กไทยเจ๋งกวาด 9 รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์นาชาชาติ เก่งเทียบรุ่นนักวิจัยระดับโลก


 

          ผู้นำเยาวชนไทยจากโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน สร้างชื่อให้ประเทศไทย กวาด 9 รางวัลเกียรติยศ ประกาศความสำเร็จในเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่ประเทศไต้หวัน  

          เหล่านักประดิษฐ์เจ้าของ 9 รางวัล เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น พวกเขาร่วมนำผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีระดับโลก The 10 th Taipei International Invention Show & Technomart - INST 2014 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน ที่ผ่านมา

          การแข่งขันในครั้งนี้ มีประดิษฐกร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เมื่อเทียบกันแล้ว เยาวชน Move World Together ยังมีวัยวุฒิที่อ่อนกว่าแต่พวกเขาก็แสดงความสามารถได้อย่างเต็มภาคภูมิไม่น้อยหน้านักวิจัยรุ่นพี่ โดยทั้งสองผลงานได้ขึ้นทะเบียนขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมาแล้วจากความโดดเด่นของเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นทำให้ได้รับรางวัลมาทั้งสองผลงาน เริ่มที่ ผลงานเตาประหยัดพลังงาน (Sustainable Energy Stove) ของโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จุดเด่นคือเตาสามารถให้ความร้อนได้เสถียรและประหยัดการใช้ถ่านไม้หรือถ่านอัดแท่ง ได้ถึง 300% ถ่านอัดแท่งขนาด 100 กรัม สามารถใช้ได้นานถึง 4-6 ชั่วโมง กวาดไป  4 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal Award) 2. รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน 3. รางวัล Special Award จากประเทศเกาหลีใต้ และ 4. รางวัล Leading Innovation Award จากเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (Intellectual Property Network Forum - IIPNF)

          สำหรับผลงานกระติบไฟฟ้า (Electric Sticky Rice Cooker) ของโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น “กระติบไฟฟ้า” โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษในการนึ่งประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เวลาน้อยและประหยัดพลังงาน สามารถนึ่งข้าวเหนียวให้สุกได้ในเวลา 15-20 นาที เมล็ดข้าวเหนียวเป็นเงาสวยหอมนุ่มอร่อย และยังประยุกต์ใช้กับการนึ่งอาหารหลากหลายประเภท กวาดไปถึง 5 รางวัล คือ 1. รางวัลพิเศษเกียรติยศ Honorable Mention Awards 2. รางวัล Special Award จากประเทศเกาหลีใต้ 3. รางวัล Special Award จากประเทศกาตาร์ 4. รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน และ 5. รางวัลนวัตกรรมที่ชาญฉลาด TIIIA Outstanding Diploma จาก TIIIA ประเทศไต้หวัน  

 

 

          อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ Move World Together กล่าวว่า หลักการของโครงการฯ ยังคงมุ่งเน้นการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ โดยการผนวกองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากนวัตกรรมที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นคิดขึ้นมาจะทำให้เกิดประโยชน์ และอำนวยความสะดวกด้านความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

          ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนทั้งสองกลุ่ม ซึ่งการเข้าประกวดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขอบคุณความร่วมมือจากเหล่าภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ร่วมกันดำเนินงานปลูกฝังแนวคิดนอกกรอบมาจนถึงวันที่ผู้นำเยาวชนจากโครงการ Move World Together ได้แสดงผลงานต่อสายตาชาวโลกและกวาดรางวัลมาเป็นจำนวนมาก

 

รายละเอียดของทั้งสองผลงานได้รับรางวัล  9  รางวัล

 

1. ผลงาน Electric Sticky Rice Cooker (กระติบไฟฟ้า)

          เป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นโดยเยาวชนจาก โรงเรียนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ซึ่งนิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก การหุงข้าวเหนียวโดยปกติแล้วจะใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลานานและมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ออกสู่บรรยากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นจึงประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์หุงข้าวเหนียวที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยสะดวกต่อการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นึ่งข้าวเหนียวได้ง่าย ประหยัดน้ำ และเวลาในการนึ่ง แถมข้าวเหนียวมีกลิ่นหอม รสนุ่มอย่างทั่วถึงทั้งกระติ๊บ

          Electric Sticky Rice Cooker หรือ กระติบไฟฟ้าเป็นชุดอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวที่ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ (1) แผ่นวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า (2) หม้อต้มน้ำ (3) หม้อสำหรับนึ่ง  (4) กระติบไม้ไผ่สานชั้นใน และ(5) กระติบไม้ไผ่สานชั้นนอก

รางวัลที่ได้รับ  5  รางวัล ได้แก่

1. Honorable Mention รางวัลเกียรติยศ  จากคณะกรรมการจัดการประกวด 2014 Taipei International Invention Show & Technomart

2. Special Award of 2014 Taipei International Invention Show จาก Taiwan Invention Association ประเทศไต้หวัน

3. Special Award จาก Asia Invention Creativity Association กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย

4. TIIIA Outstanding Diploma, TIIIA Award for the excellent invention จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association (TIIIA)

5. Gold Medal Special Award จาก  Agri-Green Invention , ประเทศกาตาร์ จากกรรมการInternational Judge ภายใต้องค์กร World Invention Intellectual Property Association      

2. ผลงาน Sustainable Energy Stove (เตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง)

          เป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นโดยเยาวชน จากโรงเรียนร่มเกล้า จ. กาญจนบุรี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง  คนในชุมชน ร้านอาหาร โรงครัวของโรงเรียน ยังคงประกอบอาหารด้วยการใช้ถ่านไม้และฟืน  เยาวชนเห็นว่าเตาอั้งโล่แบบเดิมใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลือง และทำลายสิ่งแวดล้อมมาก  ดังนั้นเยาวชนจึงประดิษฐ์เตาอั้งโล่ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนมากยิ่งขึ้น  ใช้พลังงานน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

          เตาประหยัดพลังเชื้อเพลิงประกอบด้วย เป็นเตา 2 ชั้น ชั้นในทำจากดินเหนียว ปูนซีเมนต์และรำข้าว ท่อสำหรับแพร่กระจายความร้อนจะถูกฝังอยู่ชั้นในของเตา ทำให้ความร้อนเวียนอยู่ในเตาได้นานขึ้น อุณหภูมิที่เย็นตัวแล้วและควันที่เหลือเล็กน้อยจะถูกปล่อยออกมาทางช่องระบายขนาดเล็ก  เตานี้มีช่องอยู่ด้านหน้าเตา2 ช่อง สำหรับควบคุมการไหลเวียนของอากาศด้วยการเปิดและปิด   เมื่อต้องการประกอบอาหาร ก็นำหม้อใส่ลงในหลุมเตาที่ออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับความร้อนให้กับหม้อ  ส่วนตัวชั้นนอกทำจากสแตนเลสเพื่อความสวยงามและเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนของเตา

          ผลงานเตาประหยัดพลังงานนี้มีข้อดีซึ่งแตกต่างจากเตาอั้งโล่แบบดั้งเดิมคือ (1) เตาประหยัดพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้สูงถึง 300%  (2) ให้อุณหภูมิที่เสถียรในขณะประกอบอาหาร และ (3) ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศในปริมาณน้อย

 

 

ภาพรางวัลที่ได้รับจากเวทีอันทรงเกียรติ