เดินหน้าถ่ายวิดีโอแนะนำผลงาน 5 ทีมเยาวชนคนเก่ง ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ วช.


         สืบเนื่องจาก การประชุมคัดเลือก การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 (Inventor's day 2015) ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คณะกรรมการได้คัดเลือก 5 โรงเรียน จาก 3 ภูมิภาค ให้เข้าประกวดในเวทีนี้ ก้าวต่อไปจึงเป็นเวลากระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น  

     ทั้งนี้  อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อแบ่งสายการทำงาน
ถ่ายวิดีโอและเก็บข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ออกเป็น 3 ทีม ได้แก่
- ทีมภาคใต้ ได้แก่ โครงงานนวัตกรรมการปลูกปะการังแบบเร่งรัด โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่
โครงงานสบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา   
- ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงงานระบบใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งระดับครัวเรือน โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม
โครงงานหวดประหยัดพลังงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม  
- ทีมภาคกลาง  โครงงานเครื่องดูดแมลงวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี


     ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน จึงเป็นเวลาของการเดินหน้าถ่ายทำวิดีโอ ประกอบการนำเสนอผลงานเข้าประกวด เพื่อแสดงศักยภาพที่มีในตัวเยาวชนให้โดดเด่นอย่างเต็มที่

     อาจารย์ชานนท์ กล่าวว่า โครงการได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ไปถ่ายวิดีโอเพื่อประกอบการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 5 โรงเรียน โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องตอบโจทย์การแข่งขันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น มูลเหตุของการทำโครงงาน ขั้นตอนการประดิษฐ์ วิธีการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ ประโยชน์ของผลงาน และการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ไปใช้ในชุมชนเพื่อให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ จากสิ่งที่เยาวชนทำอย่างถึงที่สุด ฯลฯ เยาวชนจะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานอย่างเต็มที่ และสามารถออกแบบการถ่ายทำร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้อีกด้วย   


     "การถ่ายทำวิดีโอของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทางภาคใต้ เราได้ติดตามไปถ่ายปะการังใต้น้ำเพื่อสำรวจดูความเจริญเติบโตของมัน แม้ว่าจะประสบปัญหาฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่ก็สามารถดำน้ำไปถ่ายปะการังมาได้และพบว่าโตขึ้นจริงๆ จากนั้นก็ได้ชมกรรมวิธีการผสมน้ำยาล้างขี้ยางที่ผลิตจากเปลือกส้มจี๊ดที่ชาวสวนยางพึงพอใจกับการล้างขี้ยางได้อย่างหมดจด ส่วนภาคกลาง เยาวชนได้นำอุปกรณ์เครื่องดูดแมลงวันไปทดลองใช้บริเวณร้านขายปลา และตลาดนัด พบว่าดูดแมลงวันได้ผลดีกว่าการกำจัดแมลงวันแบบอื่นที่ชาวบ้านเลือกใช้ และสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเรียกได้ว่า พวกเขาผลิตชิ้นงานออกมาเพื่อเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยแท้จริง เพราะทั้งหวดประหยัดพลังงาน และระบบรางน้ำทิ้งสามารถทำให้ชาวบ้านยิ้มได้จากประโยชน์ที่เหนือกว่าเครื่องใช้แบบเดิม" ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

     จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกวิดีโอ เจ้าหน้าที่โครงการฯ สัมผัสได้ถึงความตั้งใจและความภาคภูมิใจของเยาวชนทุกคนยามที่พวกเขานำสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รับทราบและทดลองใช้ ด้วยความคาดหวังว่าผลงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ ด้านชาวบ้านที่ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์และทดลองใช้จริงก็ก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเยาวชนในท้องถิ่นของตนเองเช่นกัน จึงเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขั้นหนึ่ง ที่ต้องการให้เกิด "คนพันธุ์ใหม่" ผู้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป

 

งานนี้เราเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอแต่ละภาคมาให้รับชมกัน

 

ทีมภาคใต้

โครงงานนวัตกรรมการปลูกปะการังแบบเร่งรัด โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จ.กระบี่

 


โครงงานสบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา 

 

 

- ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงงานระบบใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งระดับครัวเรือน โรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม

 


โครงงานหวดประหยัดพลังงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม  

 

 


- ทีมภาคกลาง  โครงงานเครื่องดูดแมลงวัน โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จ.กาญจนบุรี