รับสมัคร STAFF ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 3


โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน รับสมัคร STAFF ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 3 เพื่อพัฒนาเยาวชนผ่านการแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ >> http://goo.gl/aGPl00 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-774-0275