เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่าย Move World Together ปี 4


       ปิดเทอมนี้ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 21 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 4 ค่ายที่จะเติมเต็มชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มค่ากับโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน


       “จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการวัดแววอัจฉริยภาพในตนเอง
ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เยาวชนเข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
สามารถระเบิดไอเดียสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และยังสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งได้อีกด้วย” 

 

       โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาสำนึกความเป็นพลเมืองต่อสังคม การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ

1. จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
2. วัดแววอัจฉริยภาพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง
3. ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
4. เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
5. ระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานแปลกๆ ใหม่ๆ
6. ได้สิทธิ์เข้าอบรมต่อยอดค่ายสู่ค่ายหลักสูตรที่ 2 และ 3
7. โครงงานแปลกใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจนสามารถจดอนุสิทธิบัตร และ/หรือ ส่งเข้าประกวดระดับชาติ/ต่างประเทศ
8. เพิ่มโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

       1. เยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง 15 – 21 ปี
       2. หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องศึกษาชั้น ม.4, ม.5 หรือปีที่ 1 ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
       3. สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 – 5 คน พร้อมที่ปรึกษา 1 คน (ที่ปรึกษาต้องร่วมกิจกรรมเต็มเวลา)
       4. เยาวชนจะต้องมีพี่เลี้ยง (ที่ปรึกษากลุ่มจากแหล่งท้องถิ่น ชุมชน เช่น ครู / ผู้รู้ในชุมชน / พ่อแม่ ฯลฯ อย่างน้อย
1 ท่าน)ในการให้ความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม
       5. สามารถสร้างสรรค์พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ชุมชนหรือโรงเรียนของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องหลังจากผ่านการอบรมแล้ว
       6. หากมีผลงานด้านจิตอาสา หรือมีแนวคิดใหม่หรือสนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวด ล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

 

โครงการดีๆ จะสัญจรไปพบกับน้องๆ ทั่วไทย ตามวันและเวลา ดังนี้

 

ภูมิภาคที่จัดอบรม

วันจัดอบรม

สถานที่

ภาคกลาง วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2558 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
ภาคเหนือ วันที่ 29  มีนาคม  – 2  เมษายน 2558 เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
ภาคใต้ วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2558 เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 

ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกภาค

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดให้กรอกข้อมูล และเขียนบอกเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมค่าย
1.
ใบสมัครสำหรับเยาวชน คลิ๊กที่นี่

2. ใบสมัครสำหรับครูที่ปรึกษา คลิ๊กที่นี่

(ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งสองส่วน ให้ครบถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่


ช่องทางการส่งใบสมัคร


1. กรอกข้อมูลในไฟล์ใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่
ส่งเข้ามาที่ Email : moveworldtogether@gmail.com

 

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่

สำนักงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120

 

3. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ หมายเลขโทรสาร (Fax.) 02-5644429

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together

ชมวิดีทัศน์แนะนำค่ายที่นี่