รับสมัครเยาวชน ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 3


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้... โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ปี 3 รับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ อายุ 15-21 ปี ก้าวสู่การเป็นเยาวชนสายพันธุ์ใหม่ที่ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557