สองกลุ่มเยาวชนนครพนม เข้าทดลองเข้มข้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ม.ขอนแก่น