สรุปผลรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในวันนักประดิษฐ์ 58


สรุปรางวัลที่เยาวชนคนเก่ง Move World Together ได้รับจากงานวันนักประดิษฐ์ “Inventors Day 2015” ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558

เยาวชน Move World Together ทั้ง 5 กลุ่ม สามารถคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์มาได้รวม 12 รางวัล
- หวดประหยัดพลังงาน
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย ระดับมัธยมศึกษา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. International Best  Invention Award  จาก Hong Kong Invention Association
3. SPECIAL AWARD   จาก Korea Invention Academy (KIA)
4. HONOR of INVENTION จาก  Macau Innovation and Invention Association
5. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum (ความร่วมมือ 9 องค์กร)

- เตาย่าง 3 in 1
1. SPECIAL AWARD  จาก Korea Invention Academy (KIA)
2. Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum

- การฟื้นฟูปะการังด้วยฐานปะการังแบบไฮบริด
1. รางวัลเกียรติคุณ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. SPECIAL AWARD  จาก  Asia Invention Association (AIA)

- สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง
SPECIAL AWARD  จาก  Asia Invention Association (AIA)

-  ระบบชลประทานน้ำหยดจากน้ำทิ้งในครัวเรือน
SPECIAL AWARD  จาก Korea Invention News (KINEWS)