ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมงาน (STAFF) การอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 3


1. วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)

 • ธนาพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ (ดิว)
 • ธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ (ดอฟ)
 • ณภัทร สะโน (อาร์ต)
 • ธัญลักษณ์ ณ ลำปาง (ไอซ์)
 • นวกัณฑ์ อุบล (กัน)
 • นรุณ พินธุโสภณ (พอล)
 • ฟาดีละห์ เจ๊ะมะ (ฟ้า)
 • สรศักดิ์ แพงโคตร (มอส)
 • จักรกฤษณ์ กำเนิดติณห์กุลธร (เหิน)
 • เมธิชัย ประสี (อิคคิว)
 • มนัสนันท์ ถาวรายุศม์ (กลอย)
 • ภาณุพล ทองดี (บอล)
 • สุกัญญา แหยมวงษ์ (แอร์)
 • กนกพร ก้อนมณี (เดียร์)
 • วราภรณ์ มีประวัติ (ออย) 

 

2. กิจกรรมหน้าเวที (สันทนาการ)

 • ปวรุตม์ กรีพานิช (เอฟ)
 • เชิดชนก สงวนกิจพัฒนา (คิด)

 

3. สถานที่

 • เจษฎา ตั้งมงคลสุข (ท็อป)
 • ชลธิชา โคตรบึงแก (นุก)
 • เจริญชัย คำศรีพล (บิ๊กบูม)
 • นิพนธ์ ศรีวะสุทธิ์ (แบงค์)
 • พีระพัฒน์ บัญญัติศิลป์ (ต้น)
 • ธรรมนูญ มโนรมณ์ (เฟิร์ส)

 

4. ธุรการ/งานเอกสาร

 • วริษา เทพเสนา (แจน)
 • ไตรเทพ ชาญณรงค์ (เจน)
 • บดินทร์ นาวงศรี (เบย์)
 • บุษบา อาจญาทา (เล็ก)

 

5. ผู้ช่วยวิทยากร / บันทึกข้อมูล

 • วิรุฬห์ เตชะมหพันธ์ (บอลล์)
 • อิสมาแอ นิเลาะ (แอ)
 • พิพัฒน์พงษ์ ศรีนวล (เต้ย)
 • ว่าที่ร.ต.สมัตถ์พล พรวัฒนากูร (แรมโบ้)
 • มณีรัตน์ นานาประเสริฐ (กิ๊บ)
 • จุฑารัตน์ เต็มทวี (นุ้งกุ้ง)
 • ปสุตา บัหอม (ฟาง)

 

6. สื่อ ภาพ วิดีโอ

 • อาทิตย์พงษ์ สุทธิรักษ์ (คุณนิว)
 • นคริน เที่ยงธรรม (บอส)
 • บุรัสกร เชี่ยวสรรพกิจ (กิ่งไผ่)
 • ธนเดช เก้านพมณี (ม่อน)
 • ร่มฉัตร สินสมบูรณ์ทอง (ป๋า)

 

7สวัสดิการ

 • ขวัญกานต์ กองพร (ดาว)
 • ชลลดา รัตนะ (นิว)
 • ปานตะวัน บัวบาน (ปาน)

 

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น STAFF จะต้องมาเข้าร่วมการอบรม workshop ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2557 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (ค้าง1คืน)
 2. โครงการฯ จัดรถรับส่งออกจาก ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เวลา 8.00 น. ในวันที่ 9 มี.ค. 57
 3. เสร็จสิ้นการอบรมเวลาประมาณ 15.00 น. (เดินทางกลับ)

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-774-0275 แล้วเจอกันครับ ^^