สุดเจ๋ง! เด็กไทยคว้า 4 รางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ เทียบรุ่นนักวิจัยระดับโลก


กลุ่มเยาวชนไทยผู้เข้าร่วมโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน 2 กลุ่ม คว้า 4 รางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติที่ประเทศไต้หวัน ประกาศความสามารถของคนไทยในเวทีระดับโลก    

โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลมานั้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม ซึ่งได้เข้าร่วมในงาน “2015 Taipei international Invention Show & Technomart (INST 2015)” ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 

ด้วยความโดดเด่นของผลงานที่น้องๆ สร้างสรรค์ขึ้นมาทำให้ “เตาอเนกประสงค์” ที่สามารถทำอาหาร 3 อย่าง ทั้ง ทอด ต้ม และนึ่ง ได้พร้อมกันโดยใช้แหล่งพลังงานเดียว คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver medal Award)  จากคณะกรรมการจัดงาน INST 2015  ในขณะที่ “เครื่องดำนามือหมุน” ที่ออกแบบมาช่วยทุ่นแรง ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย และเหมาะสมกับวัฒนธรรมการเพาะกล้าของคนไทย คว้ารางวัลพิเศษไปถึง 3 รางวัลด้วยกัน คือ  รางวัลเกียรติคุณประกาศ (Honorable Mention) จากคณะกรรมการจัดงาน INST 2015 , รางวัล TIIIA Award for the excellent invention, TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association และ รางวัล Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

ทางด้าน ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวถึงความสำเร็จของเยาวชนในโครงการว่า “ความสำเร็จของเด็กๆ ในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งว่า หากเด็กได้รับโอกาส ได้ผ่านการฝึกฝนตามกระบวนการพัฒนาอย่างเหมาะสมแล้ว เด็กชนบทก็สามารถเป็นนวัตกรได้ โครงการ Move World Together ไม่ใช่โครงการเพื่อประกวดนวัตกรรม แต่เราพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมในการดูแลประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ บ่มเพาะพวกเขาให้มีความคิดรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาอย่างถี่ถ้วน ใช้ความรู้ และคิดสร้างสรรค์พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่ไม่ยึดติดกรอบ สร้างพวกเขาให้เป็นความหวังใหม่แก่ประเทศของเรา”

นอกจากนี้ผู้อำนวยการโครงการฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนในการนำเยาวชนไปประกวดในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ครูที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนองค์กรภาคีร่วมจัดตั้งโครงการ ได้แก่ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ช่วยกันทำงานพัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555