เยาวชนปิติ ทีมงาน MWT ลงพื้นที่มอบรางวัลถึงโรงเรียนปลาปากวิทยา


ทีมงาน Move World Together เดินทางไปมอบรางวัลแด่เยาวชนเจ้าของผลงาน "เครื่องดำนามือหมุน" และ "เตาอเนกประสงค์" สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2558 โดยการคว้า 4 รางวัลมาเชยชม

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน นำโดยผู้อำนวยการโครงการฯ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา มอบ 4 รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2558 (INST 2015) ณ ประเทศไต้หวัน ให้แก่เยาวชนถึงโรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลาปาก และผู้แทนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัล สร้างความปิติยินดีให้กับคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง รวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนร่วม 800 คน ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นอกจากนี้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการยังได้กล่าวถึงการมามอบรางวัลครั้งนี้อีกว่า “โรงเรียนปลาปากวิทยาเป็นโรงเรียนระดับตำบล การที่เยาวชนสามารถคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาได้นั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องของวิธีคิดที่คิดกันได้ ฝากตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทุกคน และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูที่ปรึกษา คุณครูทุกคนที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องๆ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ทางโครงการหวังว่าผลงานนี้จะสามารถผลิออกไปสู่ตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ซื้อ และลดการใช้พลังงานให้โลกของเรา และบรรเทาสภาวะโลกร้อน”

หลังจากเสร็จพิธีการมอบรางวัลหน้าเสาธง ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนปลาปากวิทยายังได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญให้ทีมงาน สร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเราชาว MWT เพื่อพร้อมจะทำงานเพื่อเยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อๆ ไป