สุดเจ๋ง! เด็กไทยคว้า 4 รางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ เทียบรุ่นนักวิจัยระดับโลก


โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำ 2 กลุ่มเยาวชนไทยเจ้าของผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง รร.ร่มเกล้ากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และหวดประหยัดพลังงาน รร.ปิยะมหาราชลัย จ.นครพนม ไปรับรางวัลในงาน The 4th World Inventor Award Festival (2015 WIAF) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และนวัตกร ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention News องค์กรชั้นนำในประเทศเกาหลี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 และสามารถคว้า 4 รางวัลกลับมาฝากประเทศไทย 

โดยกลุ่มเยาวชนเจ้าของผลงานเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ได้รับ 2 รางวัล คือ  Energy-saving Order of Merit และ   Creative Inventor Grand Award ส่วนผลงานหวดประหยัดพลังงาน ได้รับ 2 รางวัล คือ  Household product Order of Merit และ Innovative Inventor Grand Award สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ดังก้องไปทั่วโลก

นอกจากนี้ ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการฯ ยังได้รับรางวัล Visiting Professor จาก Korea Invention Academy และคุณศานิต  นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์, คุณศิริพงษ์ รุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ และ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้รับโล่และเกียรติบัตรผู้สนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนดีเด่นจากองค์กรอีกด้วย

เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว สำหรับเยาวชนและทีมงาน MWT ขอให้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ MWT ทุกคนไม่ท้อถอยในการพัฒนาโครงงาน คิดนอกกรอบ แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์กันต่อไปนะคะ พี่เชื่อว่า สักวันจะเป็นวันของน้องค่ะ!