เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่าย Move World Together ปี 5


ปิดเทอมนี้ ชวนน้องๆ อายุระหว่าง 15-21 ปี มาร่วม “ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 5” 
ฝึกการคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม!

 

"มาเติมเต็มปิดเทอมปีนี้ไปกับค่ายอบรมเยาวชน ที่จะช่วยจุดประกายการเรียนรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยสาระความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างงายดาย แล้วมากระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ไปด้วยกันกับโครงการ Move World Together"

 

โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   ให้การสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์  นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 

กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ...

      - จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
      - วัดแววอัจฉริยภาพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง 
      - ฝึกคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
      - เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
      - ระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานแปลกๆ ใหม่ๆ 
      - ได้สิทธิ์เข้าอบรมค่ายหลักสูตร 2 และ 3 (ปี 59)
      - โครงงานแปลกใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจนจดอนุสิทธิบัตร และ/หรือ ส่งเข้าประกวดระดับชาติ/นานาชาติ
      - เพิ่มโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1)  เป็นกลุ่มเยาวชน  กลุ่มละ 3 คน เยาวชนจะต้องมีพี่เลี้ยง (ที่ปรึกษากลุ่มจากแหล่งท้องถิ่น ชุมชน เช่น ครู / ผู้รู้ในชุมชน / พ่อแม่ ฯลฯ  กลุ่มละ 1 ท่าน) ในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม 
     2)  สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี
     3)  สมาชิกในกลุ่มหากศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือปีที่ 1 ในวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือ อาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2559 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน 
     4)  เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเองและสามารถพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องได้หลังจากผ่านค่ายอบรมแล้ว
     5)  หากมีผลงานที่แสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ๆ หรือสนใจสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

กำหนดการจัดอบรม

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        วันที่   17 - 21  มีนาคม 2559    ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
      ภาคใต้                                   วันที่   27 - 31  มีนาคม  2559    ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
      ภาคเหนือ                               วันที่   20 - 24 เมษายน 2559     ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก
      ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  วันที่  9 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

***มีการเปลี่ยนแปลงวันจัดค่ายใหม่

 

ปิดรับสมัครพร้อมกัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
เปิดให้กรอกข้อมูล และเขียนบอกเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมค่าย
1. ใบสมัครสำหรับเยาวชน คลิ๊กที่นี่
2. ใบสมัครสำหรับครูที่ปรึกษา คลิ๊กที่นี่
(ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งสองส่วน ให้ครบถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่


ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. กรอกข้อมูลในไฟล์ใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่
ส่งเข้ามาที่ Email : moveworldtogether@gmail.com
 
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่
สำนักงานโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
 
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ หมายเลขโทรสาร (Fax.) 02-5644413
 
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together