เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "How to be a Good Inventor"


"โครงการ Move World Together ชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการซึ่งนำทีมโดยวิทยากรชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ Mr. Soung-Mo Hong มาร่วมฝึกวิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางแห่งนักประดิษฐ์ ในหัวข้อ How to be Good Inventor ไปด้วยกัน"

 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “How to be a Good Inventor” นำทีมโดย วิทยากรจากประเทศเกาหลีใต้ Mr. Soung-Mo Hong บรรณาธิการของสื่อจากองค์กร Korea Invention News (KINEWS) และดำรงตำแหน่งประธานในองค์กรพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์แห่งเอเชีย ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และมีผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มาแล้วมากมาย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

 

การอบรมเป็น 2 กลุ่ม

เด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง 10 - 21 ปี) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ( ห้อง MR211 212 อาคาร Event Hall 102-103)
กรอกใบสมัครได้ที่ >> ใบสมัครสำหรับเด็กและเยาวชน

บุคคลทั่วไป (อายุ 22 ปีขึ้นไป) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องสัมมนา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
กรอกใบสมัครได้ที่ >> ใบสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป

 

ปิดรับสมัคร 25 มกราคม 2559

 

 หมายเหตุ

1. หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครเข้าร่วมอบรม ค่าเอกสาร และค่าอาหาร 
3. กรุณารอผลการพิจารณาใบสมัครโดยผลการตัดสินจะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล
4. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดหากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together