ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


ประกาศแล้ว!!
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ"

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ทางทีมงาน MWT จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090 809 9700 (คุณใหม่)

ส่วนรายชื่อสำรองทั้ง 10 ท่าน หากมีการสละสิทธิ์ ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปตามลำดับเลยนะคะ