MWT บุกสำนักงานใหญ่กฟผ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ทีมงาน Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ บุกสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. "47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการรับมอบการแสดงความยินดีในครั้งนี้

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหนึ่งในภาคีหลักที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Move World Together ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากร และส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังร่วมเป็นคณะผู้กำกับนโยบายโครงการอีกด้วย