สุดเจ๋ง! เยาวชน Move World Together คว้า 6 รางวัลจากเวทีประกวดนานาชาติ ITEX 2016 นำความภูมิใจฝากไทย


          เยาวชนโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม กวาด 6 รางวัลจาก 2 ผลงาน “สบู่เหลวและเจลกำจัดกลิ่นขี้ยาง” และ “ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” คว้า 2 เหรียญทอง และ Special Awards อีก 4 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

          โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลมานั้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จ.สงขลา และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา ที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปีแรกของโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนวัตกรรมในงาน 27th International Invention & Innovation Exhibition - ITEX 2016 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559

          สำหรับผลงาน "สบู่เหลวและเจลกำจัดกลิ่นขี้ยาง" (Ruber Odour Removal Gel) สบู่เหลวและเจลล้างมือที่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำ/ขี้ยางพาราได้อย่างหมดจด ไม่ใช้หัวน้ำหอมในการกลบกลิ่น แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำ/ขี้ยางพาราในชุมชนที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท Biotechnology, health and Fitness จาก ITEX 2016 และอีก 2 รางวัลพิเศษ (Special Awards) จาก Korea Invention Academy (KIA) และจาก Indonesian and Invention Promotion Association ทั้งยังได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านที่ปลูกยางพาราและพบปัญหาเดียวกันอีกมากมาย เยาวชนกล่าวว่าผลงานของตนนั้นนอกจากจะกำจัดกลิ่นเหม็นของขี้ยางพาราได้แล้ว ยังกำจัดกลิ่นคาวปลาและกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการที่แบคทีเรียมาย่อยสลายโปรตีนได้อย่างหมดจดอีกด้วย

          ทางด้านผลงาน "ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา" (Gurjan Extracted Products) ซึ่งเป็นการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางนา โดยนำน้ำมันยางนาและสารสกัดจากใบมาผลิตเป็นสบู่ น้ำมันนวด และสเปรย์สปา เพิ่มการอนุรักษ์ยางนา ไม้ใหญ่ในชุมชน รักษาระบบนิเวศน์ เรียกสมดุลกลับสู่ธรรมชาติ คว้า 1 เหรียญทอง ประเภท Personal-Care-Products และ Speacial Awards 2 รางวัล จาก Asia Invention Association (AIA) ประเทศเกาหลีใต้ และรางวัล Honor of Innovation จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) โดยผลงานสเปรย์สปาได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากด้วยกลิ่นน้ำมันยางนาอันเป็นเอกลักษณ์

          ผลงานของเยาวชนทั้งสองกลุ่มนั้นได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง (The Research and Development) ภายใต้การดูแลของคุณครูที่ปรึกษานางพนิดา วิทยพงศ์และนางสาวชนิกานต์ สวัสดิวงศ์ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการให้คำแนะนำปรึกษาตลอดช่วงเวลาพัฒนาผลงาน และได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ รักษาผลงานของคนไทยไว้ให้เป็นของไทย หวังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วางขายในตลาดอย่างกว้างขวาง

          ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "เป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ ก็เพื่อสร้างคนที่จะมาดูแลประเทศไทยในอนาคต ให้ปลอดภัยจากวิกฤตต่างๆ ทั้งปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันตลาดโลกยึดเอาลิขลิทธิ์เป็นตัวตั้ง ประเทศไทยสูญเสียลิขสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของเราไปเป็นจำนวนมาก  โครงการฯ เราจึงหยิบเอาจุดนี้ขึ้นมา นอกจากจะพัฒนาศักยภาพในตัวเยาวชนแล้ว เรายังสนับสนุนให้เยาวชนได้คิดนวัตกรรมซึ่งจะกลับมาตอบแทนชุมชน ตอบแทนสังคมไทยในภายภาคหน้า" นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า "ทางโครงการฯ  ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนในการนำเยาวชนไปประกวดในครั้งนี้ และขอขอบคุณครูที่ปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนองค์กรภาคีร่วมจัดตั้งโครงการฯ ได้แก่ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ช่วยกันทำงานพัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555"