MWT ยกทัพบุกสงขลา มอบรางวัลเยาวชนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม - พบรองผู้ว่าราชการจังหวัด


MWT ยกทัพบุกสงขลา มอบรางวัลเยาวชนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม - พบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

          ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ บุกสงขลา พากลุ่มเยาวชน รร.จะโหนงพิทยาคม พูดคุยถึงความสำเร็จในการคว้า 3 รางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)

          ในช่วงเช้าทีมงาน Move World Together พร้อมกลุ่มเยาวชน เดินทางไปสถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ "โครงงานสบู่เหลวและเจลกำจัดกลิ่นขี้ยาง" และความสำเร็จในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในรายการ "หนึ่งถ้วยกาเเฟ" รายการสดยามเช้าประจำจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สวท.สงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ 

          ต่อมาทีมงานและกลุ่มเยาวชนเข้าพบนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อรายงานผลการประกวดซึ่งนำชื่อเสียงมาให้ชาวสงขลา โดยได้รับความสนใจจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างมาก 

          ในช่วงบ่ายทีมงานได้เดินทางไปโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม โรงเรียนต้นสังกัดของกลุ่มเยาวชน เพื่อทำพิธีมอบรางวัล  โดยมีนางสาวจันทนา ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนจะโหนงพิทยาคมกล่าวต้อนรับ 

          ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการ และคุณวราทิพย์ อานันทนสกุล หัวหน้ากองบริหารเครือข่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการประกวดครั้งนี้ ได้กล่าวถึงการประสบความสำเร็จของเยาวชนในโครงการฯ การพัฒนาความคิด และกระบวนการการสร้างการเรียนรู้เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เปลี่ยนวิธีคิดนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน สร้างความปิติยินดีให้กับคณะครูอาจารย์และผู้ปกครอง รวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

          โดยผลงานสบู่เหลวและเจลกำจัดกลิ่นขี้ยาง เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน 27th International Invention & Innovation Exhibition - ITEX 2016 จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภท Biotechnology, health and Fitness และรางวัลพิเศษ Special Awards อีก 2 รางวัล จาก Korea Invention Academy (KIA) และจาก Indonesian and Invention Promotion Association

           ในการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนายดำรงค์ ไสยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (ช.อฟจ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลโรงเรียนจะโหนงพิทยาคมและกลุ่มเยาวชนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ของโครงการฯ ตลอดจนสนับสนุนดูแลในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งการประกวดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนหลัก คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงภาคี คือกรมกิจการเด็กและเยาวชน, สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันสนับสนุนและสรรค์สร้างกระบวนการการเรียนรู้ของเยาวชน