เยาวชน MWT คว้า 2 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ