MWT บุกจภ.ปทุมธานี มอบ 2 รางวัลจากเวทีประกวดไต้หวัน ชื่นชมเยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงาน


โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ ยกทัพบุกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นำ 2 รางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ณ ประเทศไต้หวัน มอบเยาวชนถึงถิ่น สร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

       23 พฤศจิกายน 2559 โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับคุณทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม-ปฎิบัติการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีม MWT มอบ 2 รางวัลให้ 3 เยาวชนเจ้าของผลงาน "บรรจุภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาเงาะสดสำหรับการส่งออก" โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันในเวทีประกวดและจัดแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2016 Taipei International Invention Show & Technomart ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

       โดยผลงานชิ้นนี้เกิดจากความร่วมมือกันของนายฐปกร ลิขิตนภาเวทย์ นายพรกรัณย์ ธนไพโรจน์ และนายกาญจน แซ่จัง จากมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ภายใต้การดูแลของนายขุนทอง คล้ายทอง ที่ปรึกษาของกลุ่มเยาวชน ที่เล็งเห็นปัญหาของเงาะ ซึ่งเน่าเสียง่าย ยากต่อการขนส่งทางไกล จึงคิดนวัตกรรมยืดอายุเงาะสดเพื่อส่งออกต่างประเทศ ที่สามารถคงความสดของเงาะได้ถึง 25 วัน จากเดิมที่เงาะส่งออกจะมีอายุเพียง 12 - 14 วัน