เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่าย Move World Together ปี 6


ปิดเทอมนี้ ชวนน้องๆ ม.ปลาย อาชีวศึกษา หรือเยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง 15-21 ปี มาร่วม
“ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6” 

"มาเติมเต็มปิดเทอมปีนี้ไปกับค่ายอบรมเยาวชน ที่จะช่วยจุดประกายการเรียนรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมด้วยสาระความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างงายดาย แล้วมาระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ไปด้วยกันกับโครงการ Move World Together"

 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ,สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   ให้การสนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน และองค์กรพัฒนาเยาวชนอีกหลายแห่ง  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์  นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง  ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 

กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ...

      - จุดประกายการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
      - วัดแววอัจฉริยภาพเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง 
      - ฝึกคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์
      - เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายดาย
      - ระเบิดไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานแปลกๆ ใหม่ๆ 
      - ได้สิทธิ์เข้าอบรมค่ายหลักสูตร 2 และ 3 (ปี 60)
      - โครงงานแปลกใหม่จะได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจนจดอนุสิทธิบัตร และ/หรือ ส่งเข้าประกวดระดับชาติ/นานาชาติ
      - เพิ่มโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

    1)  เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีสมาชิก 3 คน เยาวชนจะต้องมีที่ปรึกษาของกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน (ครู / อาจารย์ หรือที่ปรึกษาจากแหล่งท้องถิ่น ชุมชน เช่น ผู้รู้ในชุมชน / ผู้ปกครอง ฯลฯ) เพื่อดูแล ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่ม (ที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลกลุ่มเยาวชนได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม)
    2) สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา หากศึกษาอยู่ชั้น ม.4 หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.) ปี 1 ในปีการศึกษา 2560 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน
    3) ในกรณีเป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 21 ปี
    4)  เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเอง และสามารถพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องได้หลังจากผ่านค่ายอบรมแล้ว (ในกรณีที่เยาวชนมีความสนใจในการทำงานต่อเนื่อง จะใช้เวลาในการพัฒนาผลงานประมาณ 1 ปี)
    5) หากมีผลงานที่แสดงจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีแนวคิดใหม่ๆ หรือสนใจสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กำหนดการจัดอบรม

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 17 - 21  มีนาคม 2560 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน  2560  ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21- 25 เมษายน 2560  ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 The Pine Resort จ.ปทุมธานี

ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2560

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
เปิดให้กรอกข้อมูล และเขียนบอกเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมค่าย
1. ใบสมัครสำหรับเยาวชน คลิ๊ก
2. ใบสมัครสำหรับครูที่ปรึกษา คลิ๊ก
(ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งสองส่วน ให้ครบถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่


ช่องทางการส่งใบสมัคร

1. กรอกข้อมูลในไฟล์ใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่
ส่งเข้ามาที่ Email : moveworldtogether@gmail.com
 
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่
สำนักงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
 
3. กรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับคืนมาที่ หมายเลขโทรสาร (Fax.) 02-5644413
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 084-774-0275, 095-540-7070

หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Move World Together