รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม


          การอบรมหลักสูตร "วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator) จัดโดยโครงการ Move World Together ซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมและทำงานการพัฒนาจริงทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30 ปี นำทีมโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและมีโอกาสฝึกปฎิบัติงานจริงในค่ายอบรมเยาวชนของโครงการฯ ด้วย


วิทยากรที่ได้รับเกียรติมาบรรยาย ได้แก่
     ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากร/วิทยากรกระบวนการในประเทศไทย เอเชีย เยอรมัน อัฟริกาใต้ กว่า 30 ปี
     คุณอุบลวรรณ อารยะพงศ์ วิทยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และช่วยอบรมให้อีกหลายหน่วยงานในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน กว่า 20 ปี
      

คุณสมบัติ

- อายุ  20 – 35 ปี
- กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้ว ทุกสาขา
- สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ หากมีประสบการณ์ทำงานค่าย / กิจกรรมพัฒนาเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเข้าร่วมฝึกปฏิบัติในค่ายอบรมเยาวชนจริงได้มากกว่า 2 ค่าย  โดยเลือกจากตารางค่ายข้างล่าง ซึ่งแต่ละค่ายต้องสามารถเดินทางลงพื้นที่ ได้ตลอดค่าย ซึ่งจะมีวันเตรียมค่าย และเก็บงานค่าย  ก่อนและหลัง 2 วัน (รวมวันเดินทาง) 
- สามารถเข้าร่วมอบรมและหรือ สัมมนาก่อนทำงานค่ายจริง  ในวันที่ 3 - 5  มีนาคม 2560 ได้ เต็มวัน  ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

สิ่งที่จะได้การเรียนรู้

1. ทฤษฎีการเป็นวิทยากรกระบวนการแบบมืออาชีพ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ
2. การฝึกนำกระบวนการจริงในระหว่างการอบรม
3. การทดลองฝึกปฏิบัติจริงในค่ายอบรมเยาวชนของโครงการ ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ค่าย (การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมฝึกจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะอาสาสมัครเพิ่มเติม และได้รับการดูแลเรื่องค่าเดินทางและสวัสดิการอื่น ๆ เทียบเท่าอาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ ในค่าย)

 

ภารกิจ

1. ต้องเข้าร่วมอบรมในวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560 และร่วมสัมมนาทีมงานค่าย ในวันที่ 5  มีนาคม 2560 ภาคบ่าย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ต้องวางเงินมัดจำเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมจริงหรือเพื่อยืนยันว่าจะสามารถร่วมฝึกภาคปฏิบัติเป็นวิทยากรกระบวนการ (พี่เลี้ยงกระตุ้นให้เด็กทำงานเป็นทีม และสร้างสรรค์)  ได้มากกว่า 2 ค่าย โดยมีเงื่อนไขการวางเงินมัดจำ ดังนี้
        2.1. ผู้สมัครที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานให้เข้าร่วมอบรมและ อนุญาตให้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติจริงอย่างน้อย 2 ค่าย ตามวันเวลาที่กำหนด   วางเงินมัดจำ 2,000 บาท
        2.2. บุคคลทั่วไป หรือทำงานอิสระ หรือและนักศึกษา วางเงินมัดจำ  1,500 บาท
  *** เงินมัดจำการเข้าร่วม เป็นเพียงเงินที่โครงการ ฯ จะเก็บเป็นเงินมัดจำว่าผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม จะเข้าร่วมอบรมและร่วมฝึกปฏิบัติจริง และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติจริงครบแล้ว จะได้รับเงินมัดจำเต็มจำนวน
3. ร่วมฝึกภาคปฏิบัติเป็นวิทยากรกระบวนการ (พี่เลี้ยงกระตุ้นให้เด็กทำงานเป็นทีม และสร้างสรรค์)  ได้มากกว่า 2 ค่าย เลือกจากตารางค่าย ดังต่อไปนี้

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 17 - 21  มีนาคม 2560 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคอีสาน  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน  2560  ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 21- 25 เมษายน 2560  ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 The Pine Resort จ.ปทุมธานี

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

สมัครเลย คลิ๊ก

 

replica horloges

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพีระพล  เวียงคำ (ใหม่)
โทร. 090 809 9700  Line ID : peemaiforwork  หรือสำนักงาน 02 564 4413 หรือ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  http://www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether