รับสมัคร STAFF ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี6


โครงการ Move World Together รับสมัครทีมงานจัดค่ายผู้นำเยาวชน ซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

คุณสมบัติ

- กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้ว  ทุกสาขา
- สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
- หากมีประสบการณ์ทำงานค่าย / กิจกรรมพัฒนาเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสมัครเป็น Staff  ได้มากกว่า 2 ค่าย  โดยแต่ละค่ายต้องสามารถเดินทางลงพื้นที่ร่วมเป็น Staff ได้ตลอดค่าย 
ซึ่งจะมีวันเตรียมค่าย และเก็บงานค่าย  ก่อนและหลัง 2 วัน (รวมวันเดินทาง) 
- สามารถเข้าร่วมสัมมนาก่อนทำงานค่ายจริง  ในวันที่ 5  มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. (ในโปสเตอร์เขียนผิดค่ะ)

ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

ตำแหน่งหน้าที่

ฝ่ายสถานที่ จัดการเรื่องที่จัด/การขนส่งเดินทาง/ที่พัก
ฝ่ายสวัสดิการ จัดการเรื่องอาหาร อาหารว่าง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ฝ่ายธุรการ จัดการเรื่องเอกสาร ข้อมูลประสานงานแขกภาคีเบื้องต้น
บันทึกข้อมูล รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งหมด
ผู้ช่วยวิทยากร รับผิดชอบงานสนับสนุนวิทยากรในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
- สื่อ ภาพ วีดีโอ รับผิดชอบการบันทึกภาพ วีดีโอ ตัดต่อสื่อฯ และดูแลระบบแสง สี เสียง หน้าเวที

 

ตารางกำหนดการสมัครเข้าร่วมเป็น Staff ค่าย ( ปี 5 ) 

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 17 - 21  มีนาคม 2560 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคอีสาน  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน  2560  ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 21- 25 เมษายน 2560  ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคกลาง ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 The Pine Resort จ.ปทุมธานี

*** สามารถสมัครเป็น Staff  ได้มากกว่า 2 ค่าย  โดยแต่ละค่ายต้องสามารถเดินทางลงพื้นที่ร่วมเป็น Staff ได้ตลอดค่าย 
ซึ่งจะมีวันเตรียมค่าย และเก็บงานค่าย  ก่อนและหลัง 2 วัน (รวมวันเดินทาง) 
**** สามารถเข้าร่วมสัมมนาก่อนทำงานค่ายจริง  ในวันที่ 6  มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

สิทธิประโยชน์
-ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน เมื่อผ่านการทำงานค่าย ครบ 2 ค่ายขึ้นไปเท่านั้น
- มีค่าตอบแทนให้ตามวันเวลาที่ร่วมกันทำงาน

 

 

ทุกตำแหน่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สมัครออนไลน์เลยตอนนี้ที่ https://goo.gl/VLI8mn

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพีระพล  เวียงคำ (ใหม่)
โทร. 090 809 9700  Line ID : peemaiforwork  หรือสำนักงาน 02 564 4413 หรือ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  http://www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether