MWT ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.จิตติ รับรางวัลบุคคลภายนอกผู้ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่ กฟผ.


MWT ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
รับรางวัลบุคคลภายนอกผู้ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่ กฟผ. 

โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ในฐานะบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่ กฟผ. จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ประจำปี 2560 “48 ปี กฟผ. องค์การใสสะอาด น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ” ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา