เยาวชน MWT แสดงฝีมือในเวทีประกวดนวัตกรรมไต้หวัน คว้าเหรียญทองแดงกลับไทย เทียบเคียงนักวิจัยนานาประเทศ


เยาวชน MWT แสดงฝีมือในเวทีประกวดนวัตกรรมไต้หวัน
คว้าเหรียญทองแดงกลับไทย เทียบเคียงนักวิจัยนานาประเทศ

เยาวชนโครงการ Move World Together เจ้าของผลงาน "ชุดพลิกล็อค (Safety flip and Lock)" จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์ จ.สุโขทัย คว้าเหรียญทองแดงจากเวทีประกวดนวัตกรรม INST 2017 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เทียบเคียงนักวิจัยกว่า 19 ประเทศ

กลุ่มเยาวชนของโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เจ้าของผลงาน "ชุดพลิกล็อค (Safety flip and Lock)" ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal Awards) ในเวทีประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ผลงาน "ชุดพลิกล็อก" เป็นนวัตกรรมการออกแบบชุด เพื่อผูกยึดผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างรุนแรง และผู้ป่วยติดเตียงที่มีสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์และสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยเป็นหลัก

โดยเยาวชนทั้งสี่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย นายสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทยาวัต  น.ส.อรวรรณ บุตรจินดา  นายวรรณกร อินทร์ปิ่น และนายกุลพัฒน์ วันดี โดยมีนางอัมพร ธีรวรกุล เป็นคุณครูที่ปรึกษาของเยาวชน และยังได้อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดีกรีเจ้าของรางวัล Platinum Award (รางวัลชนะเลิศสูงสุด) จากงานประกวด INST 2015 เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่ม ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งยังเอื้อเฟื้อสถานที่ในการพัฒนาผลงานอีกด้วย

สุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักของโครงการ Move World Together จะไม่ใช่รางวัลจากการประกวด แต่เป็นการที่ได้เห็นเยาวชนได้เรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ทั้งกับตัวเยาวชนเองและสังคมที่จะได้รับประโยชน์ เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านโครงงานที่เยาวชนได้ร่วมกันพัฒนา คิดได้ ปฎิบัติเป็น และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมไทยเมื่อเติบโตไป