สองกลุ่มเยาวชนคนช่างคิด MWT เตรียมพร้อมลุยงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน


สองกลุ่มเยาวชนคนช่างคิด MWT

เตรียมพร้อมลุยงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน

 

          เยาวชนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี สมาชิกโครงการ Move World Together เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์  2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน นี้

 

          หลังจากที่เยาวชนทั้งสองกลุ่มมีผลงานประดิษฐ์ที่โดดเด่น จนได้รับการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรกันไปแล้ว พวกเขาได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดที่ไต้หวัน โดยเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น เจ้าของสิ่งประดิษฐ์กระติบไฟฟ้า (Electric Sticky Rice Cooker) ต้องพัฒนาการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่ขึ้น และเยาวชนโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เจ้าของสิ่งประดิษฐ์เตาประหยัดพลังงาน (Sustainable Energy Stove) จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงและรูปทรงโดดเด่นขึ้นไปอีก    

 

         เยาวชนคนเก่งทั้งสองกลุ่มจะเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2014 Taipei International Invention Show and Technomart ณ ประเทศไต้หวัน ภายใต้การดูแลของ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ  Move World Together และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.วรภัทร ผู้กวาดเหรียญรางวัลจากเวทีเดียวกันนี้มาถึง 8 รางวัลในการประกวดในปีก่อนหน้า (2013) ได้ให้คำแนะนำถึงการเตรียมความพร้อมในการออกแบบ ปรับปรุงและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปจัดแสดงและเข้าร่วมประกวด ซึ่งเยาวชนทั้ง 2 กลุ่มยังคงต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และเตรียมตัวสำหรับการเข้าประกวด  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-21 กันยายน 2557

 

         ในการนี้ อาจารย์และทีมงานโครงการ Move World Together ทุกคนขอส่งกำลังใจให้เยาวชนทั้ง 2 กลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อนๆ ชาว MWT ทุกปี ทุกภาคก็สามารถร่วมส่งกำลังใจให้เพื่อนๆ ทั้ง 2 กลุ่มด้วยกันได้ค่ะ

 

 

ภาพบรรยากาศการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์