MWT ยกทีมบุกสวรรค์อนันต์ มอบรางวัลเยาวชน ประกาศเกียรติภูมิแห่งความภาคภูมิใจ


MWT ยกทีมบุกสวรรค์อนันต์ มอบรางวัลเยาวชนเจ้าของผลงาน "ชุดพลิกล็อค"
ประกาศเกียรติภูมิแห่งความภาคภูมิใจ เยาวชนไทยคว้ารางวัลนานาชาติ

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โครงการ Move World Together นำทีมโดยคุณศิริพงษ์ รุ่งเรื่อง ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ นำทีม MWT เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเยาวชนเจ้าของผลงาน "ชุดพลิกล็อค" รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ในโอกาสได้รางวัล Bronze Medal Award จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ INST 2017 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวันที่ผ่านมา

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทีมงานโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดยโดยคุณศิริพงษ์ รุ่งเรื่อง ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้จัดการโครงการฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเยาวชนเจ้าของผลงาน "ชุดพลิกล็อค" รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ซึ่งประกอบด้วยนายสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทยาวัต  น.ส.อรวรรณ บุตรจินดา  นายวรรณกร อินทร์ปิ่น และนายกุลพัฒน์ วันดี โดยมีนางอัมพร ธีรวรกุล เป็นคุณครูที่ปรึกษาของเยาวชน

โดยผลงาน "ชุดพลิกล็อก (Safety Flip & Lock)" เป็นนวัตกรรมการออกแบบชุด เพื่อผูกยึดผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างรุนแรง และผู้ป่วยติดเตียงที่มีสายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์และสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal Award) จากคณะกรรมการจัดงาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก มาร่วมมอบรางวัลให้กับกลุ่มเยาวชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งยังสร้างแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองให้กับนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กว่า 2,500 คนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วย