รับสมัคร STAFF ค่าย MWT ปี 7


รับสมัคร STAFF ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี7

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ฝ่ายสถานที่
- ฝ่ายธุรการ
- ฝ่ายสวัสดิการ
- ฝ่ายบันทึกข้อมูล
- ฝ่ายสื่อ ถ่ายภาพ และวิดีโอ

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้วทุกสาขา ( อายุ 18 - 35 ปี)
- สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
- หากมีประสบการณ์การทำงานค่าย/กิจกรรมพัฒนาเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางลงพื้นที่ร่วมเป็น staff ได้ตลอดค่าย รวมวันเตรียมค่าย (ก่อนค่าย 2 วัน และ หลังค่าย 1 วันรวมเดินทาง)
- สามารถเข้าร่วมสัมมนาก่อนทำงานจริงในวันที่ 4 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

rolex imitazioni

สมัครออนไลน์ได้เลยที่: http://bit.ly/staff-mwt7

ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2561