"พลาสติกจากเปลือกกล้วย" คว้า 3 รางวัลจาก I-ENVEX 2018


"พลาสติกจากเปลือกกล้วย" คว้า 3 รางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

I-ENVEX 2018 ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย

 

กลุ่มเยาวชน MWT เจ้าของโครงงาน "พลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย" โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ซึ่งได้รับเชิญจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 (I-ENVEX 2018) ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 โดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 16 ประเทศ รวมผลงานร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 400 บูธ

โดยกลุ่มเยาวชนโครงงานพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัล Gold medal award
2. รางวัล Special award จาก INNOPA ประเทศอินโดนีเซีย
3. รางวัล Special award จาก Kingdom of Cambodia Nation Religion King ประเทศกัมพูชา

ผลงานพลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Move World Together ซึ่งได้จุดประกายให้น้องๆ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งในที่นี้คือ ปัญหาขยะจากเปลือกกล้วย ที่เหลือทิ้งจากการทำกล้วยตาก ของฝากประจำอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก "เปลือกกล้วยเหลือทิ้งมากเลยค่ะ" หนึ่งในคำบอกเล่าของเยาวชนเจ้าของผลงาน "พอมันเหลือทิ้ง ชาวบ้านก็ไม่ได้เอาไปทำอะไร กองไว้จนมันเน่าเหม็น เกิดเป็นปัญหามลภาวะทางกลิ่นตามมา แล้วก็ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโลกด้วยค่ะ"

"แล้วพวกหนูก็คิดกันว่าถ้าเราสามารถนำเปลือกกล้วยมาทำเป็นพลาสติก แล้วเอาไปทำเป็นซองบรรจุกล้วยตากได้ก็คงจะดี เพราะจากการค้นคว้าของพวกเราพบว่าในเปลือกกล้วยมีเซลลูโลส ซึ่งเราสามารถนำคุณสมบัติตรงนี้มาทำเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้"

จากไอเดียเล็กๆ ของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายสามคน ผ่านการพัฒนาต่อยอดภายใต้การดูแลของคุณครูที่ปรึกษา จนกระทั่งวันที่ผลงานของพวกเราได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ...อยากขอให้น้องๆ ทุกคนดูพี่ๆ MWT ไว้เป็นตัวอย่างแล้วก้าวไปให้ได้ตามที่ตัวเองเชื่อมั่น พัฒนาผลงานของพวกเรา แล้ววันหนึ่งผลของการพยายามจะปรากฎชัดให้ตัวน้องได้เห็นเอง