MWT รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 อัตรา


"โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม" จัดตั้งและร่วมดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง เป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม อย่างคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 

ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค

ลักษณะงาน

- ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
- สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
- ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ที่กลุ่มเยาวชนปรึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
- สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

 

replica watches

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา (หากเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้เลยที่: http://bit.ly/MWT-recruitment   
2. ส่งเอกสารสำหรับสมัครมาที่ E-mail :
 info.moveworldtogether@gmail.com (ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

  • จดหมายสมัครงาน ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
  • Resume
  • หลักฐานการศึกษา
  • รูปถ่าย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเฟิร์น โทร 088 824 6676