MWT ค้นหาเพื่อนร่วมงาน ประจำปี2561/2


"โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม" จัดตั้งและร่วมดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง เป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม อย่างคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 

ค้นหาเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

 

นักวิชาการ (1 อัตรา)

ลักษณะงาน

• จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลเยาวชน
•  ติตดามข่าวสาร ข้อมูลด้านพัฒนาเยาวชน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปของสถานการณ์โลก
•  ผลิตบทความวิชาการเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป
•  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
•  สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
•  ปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ
 

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

..................................................................................................................................................
 

ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค (2 อัตรา)

ลักษณะงาน

• ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
• สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
• ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ที่กลุ่มเยาวชนปรึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

 

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

..................................................................................................................................................
 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่: http://bit.ly/mwt-recruit2018
2. ส่งเอกสารสำหรับสมัครมาที่ E-mail :  info.moveworldtogether@gmail.com  ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (วันสุดท้ายของการสมัคร)

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน

• จดหมายสมัครงาน (ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง)
• Resume
• หลักฐานการศึกษา
• รูปถ่าย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2561

แจ้งผลผู้ที่ได้เข้าสัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2561

และสัมภาษณ์จริง 20 ตุลาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเฟิร์น โทร 088 824 6676