เยาวชนกลุ่มกระติบไฟฟ้า คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดขอนแก่น


เยาวชนกลุ่มกระติบไฟฟ้า โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดขอนแก่น "สาขากลุ่มเด็กและเยาวชนประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม" เช้าวันที่ 12 กันยายน 2557 สามตัวแทนจากกลุ่มกระติบไฟฟ้าตบเท้าเข้ารับรางวัลที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ก้าวต่อไปของเยาวชนกลุ่มนี้ คือ การร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน