7 กลุ่มเยาวชน MWT คว้า 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และอีก 2 รางวัลพิเศษจากงานวันนักประดิษฐ์ 2562


ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เยาวชนภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 7 กลุ่ม สามารถคว้ารวม 8 รางวัล ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562" (Thailand Inventors' Day 2019) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ มาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงาน โดยเยาวชนได้รับรางวัลจากทั้ง 2 กลุ่มได้แก่

กลุ่มเกษตร
1. สบู่และเจลล้างมือจากลำไยตกเกรด โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัล Spacial prize จาก Citizen innovation จากประเทศสิงคโปร์
2. อุปกรณ์ร้อยใบยาสูบ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
3. อุปกรณ์ช่วยในการเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยลดอาการเจ็บและปวดหลัง โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัล Spacial prize จาก Citizen innovation จากประเทศสิงคโปร์

กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. แผ่นซึมซับระงับกลิ่นกายจากใบยอดฝรั่ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. ลังถึงลดพลังงาน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. ถุงกระดาษจากพืชในท้องถิ่น โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. ถุงเท้าระงับกลิ่นเท้าจากสารแทนนิน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สำหรับ โครงการ Move World Together กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา สำนึกในความเป็นพลเมืองของสังคม มีความเข้าใจในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งรพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์