MWT ค้นหาเพื่อนร่วมงาน ประจำปี 2562"โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม" จัดตั้งและร่วมดำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง เป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม อย่างคิดสร้างสรรค์ นอกกรอบ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง

ติดตามข้อมูลและกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาที่ www.moveworldtogether.com หรือ www.facebook.com/moveworldtogether

 
ประกาศหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและอุดมการณ์ 3 ตำแหน่ง คือ

 


นักวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา)

ลักษณะงาน
• จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลเยาวชน
• ติตดามข่าวสาร ข้อมูลด้านพัฒนาเยาวชน การสร้างนวัตกรรม ความเป็นไปของสถานการณ์โลก
• ผลิตบทความวิชาการเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาของโครงการฯ

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ผู้ประสานงานเยาวชนภูมิภาค (จำนวน 1 อัตรา)

ลักษณะงาน
• ให้กำลังใจ ดูแล ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลงานเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
• สรุปและรายงานผลการสนับสนุนโครงงานเยาวชน พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูล
• ประสานผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน ที่กลุ่มเยาวชนปรึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานเยาวชน
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชน

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานอยู่กับข้อมูลได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ (จำนวน 1อัตรา)

ลักษณะงาน
• เผยแพร่ข่าวสารของโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
• จัดการโซเชียลมีเดียของโครงการ (Facebook, IG, Youtube, Website) ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
• ถ่ายภาพกิจกรรมและเขียนบทความประกอบ
• ออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ
• สื่อสารข้อมูลโครงการกับองค์กรภายนอก
• สนับสนุนการจัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านโสตทัศน์

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ทำงานต่างจังหวัดและในวันหยุดได้
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ (Photoshop/Illustrator)
• มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอ
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้นได้
• มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลาย
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ทำงาน
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
และมีการออกต่างจังหวัดบ้างตามเนื้องาน

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่: http://bit.ly/mwt-recruit2019
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2562
2. ส่งเอกสารสำหรับสมัครมาที่ E-mail : info.moveworldtogether@gmail.com
ก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันสุดท้ายของการสมัคร)

เอกสารที่ใช้สำหรับสมัครงาน (หากหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนจะมีผลต่อการพิจารณา)
- จดหมายสมัครงาน ระบุเหตุผลที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
- Resume
- หลักฐานการศึกษา
- รูปถ่าย

3.ทางโครงการฯ จะโทรแจ้งผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 084 131 3277 (คุณฟ้า)
หรือหน้าแฟนเพจ Facebook: https://www.facebook.com/moveworldtogether/