เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วม


"ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี9" เปิดรับสมัครแล้ว น้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ค่ะ

"คุณสมบัติผู้สมัคร"
1. สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และต้องมีคุณครูที่ปรึกษากลุ่ม 1 คน
2. สมาชิกในกลุ่มต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ชั้น ม.4 หรือ อาชีวศึกษา (ปวช.) ปี 1 ในปีการศึกษา 2562 หรือ 2563 จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมก่อน
3. สามารถมีเวลาในการพัฒนาผลงานได้อย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีผลงานที่แสดงแนวคิดใหม่ๆ หรือเป็นนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

"วันและเวลาจัดค่าย"
1. ค่ายภาคใต้ วันที่ 16 - 20 มี.ค. 63 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
2. ค่ายภาคเหนือ วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 63 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. ค่ายภาคกลาง วันที่ 22 - 26 เม.ย. 63 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
4. ค่ายภาคอีสาน วันที่ 7 – 11 พ.ค. 63 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2563
ในช่องทางออนไลน์เท่านั้น! : https://forms.gle/vydZzrec6ip9Fxj86

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง :
เฟซบุ๊คเพจ : Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 084 7740275, 095 5407070