คลินิกความรู้เคลื่อนที่


  • คลินิกความรู้เคลื่อนที่              “คลินิกความรู้เคลื่อนที่” กิจกรรมเดินสายเข้าเยี่ยมเยียนโครงงานยาวชนทั่วประเทศ ล้อหมุนไปพร้อมกับวิทยากรและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แก่ อ.ประภาส พันธุ์อร่าม คุณศิริพงษ์ รุ่งเรือง คุณบุญทุ่ม ชนะพันธ์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นเหมือนคลินิกที่มุ่งบรรเทาความเจ็บป่วยของคนไข้ ต่างกันที่ “คลินิกความรู้เคลื่อนที่” ไม่ได้ใช้ยาในการรักษา แต่เป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่กลุ่มโครงงานเยาวชน เพื่อบรรเทาความสงสัย ความไม่เข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นแก่นความรู้ที่ใช้สร้างสรรค์โครงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในชุมชนด้านต่างๆ ตามแนวคิดที่เยาวชนสร้างขึ้นเอง รวมถึงไปช่วยชี้แนะวิธีการต่อยอดโครงงานกันถึงโรงเรียน ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโครงการฯ และกลุ่มเยาวชน ว่าจะคอยประคับประคอง ให้ความช่วยเหลือเยาวชนอยู่เคียงข้างและเคลื่อนโลกไปข้างหน้า โดยไม่ยอมปล่อยมือไปจากกัน