การนิเทศ


  • “ลุยงานภาคเหนือ” ผลงาน “ ไฮโดรเจลปิดแผลยับยั้งแบคทีเรียผสมสารสกัดเมล็ดลำไย ”    วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่นำกลุ่มเยาวชนปี 8 ผลงาน “ ไฮโดรเจลปิดแผลยับยั้งแบคทีเรียผสมสารสกัดเมล็ดลำไย ” กลุ่มเยาวชนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พบผู้เชี่ยวชาญโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ทิน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้และคำแนะนำทำการทดลองทำไฮโดรเจลชนิดต่างๆ และหาอัตราส่วนผสมความเข้มขันของสานสกัดเมล็ดลำไย เพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่อไป
    ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัครนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่กลุ่มเยาวชนโครงการฯ ไว้ ณ ที่นี่